Doszkolenie Gelastic

Doszkolenie techniczne z budowy paznokci metodą akrylożelową przeznaczone jest dla osób, które ukończyły podstawowy kurs przedłużania paznokci jednak w pracy nadal chcą one doszlifować swoje umiejętności do perfekcji bądź pojawiają się u nich pojedyncze problemy w trakcie wykonywania stylizacji systemem Gelastic.

Na początku doszkolenia Instruktor Indigo wspólnie z kursantkami ustali zakres zagadnień, które będą poruszone oraz omówi wstępnie rozwiązanie wszelkich problemów stylizacyjnych. W dalszej części doszkolenia zostaną zaprezentowane rozwiązania w formie praktycznej, a pozostały czas doszkolenia kursantki poświęcą na ćwiczenia praktyczne pod okiem Instruktora.

Zakres doszkolenia nie jest ściśle określony, gdyż zostaje dopasowany do potrzeb rozwiązania poszczególnych problemów całej grupy kursantek.

Na doszkoleniu poznasz techniki poprawnego przygotowania płytki, aplikacji szablonów, pracy z formami Dual Form, aplikacji produktów czy też poprawnego piłowania i pracy z frezarką.

Szkolenie zakończone jest wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu Indigo Gelastic Additional Course.

Szkolenie
Poziom 5
1 dzień - 5 godzin
Międzynarodowy certyfikat indigo
Szkolenie
Poziom 5

Doszkolenie Gelastic

Otrzymasz międzynarodowy certyfikat
Szkolenia grupowe w maksymalnie 6 osób