pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Szkolenia techniczne

Advanced

POZIOM: zaawansowany

CZAS TRWANIA: 1 dzień | 5 godzin 

CERTYFIKAT: Międzynarodowy Certyfikat Indigo

CENA: grupowe - 900 PLN* | indywidualne - 2600 PLN*

Szkolenie Advanced dedykowane jest dla stylistek, które pracują w zawodzie i znane im są podstawowe kształty takie jak: migdał, owal i kwadrat.

Szkolenie obejmuje pracę nad jednym wybranym kształtem z poniższych:

  • Sztylet
  • Pipe
  • Gotycki Migdał
  • Gotycki Pipe
  • Edge
  • Bridge

Przed przystąpieniem do szkolenia przeprowadzona jest wstępna weryfikacja wiedzy podstawowej z zakresu stylizacji paznokci. Szkolenie zakończone jest otrzymaniem Międzynarodowego Certyfikatu Indigo.


* podane ceny są cenami brutto 
* w szkoleniu grupowym uczestniczy maksymalnie 6 osób