pl
|
en
   
z艂
|
|
£
logo indigo nails - pl

do艂膮cz do nas

Zarejestruj si臋

dane kontaktowe

ustaw has艂o

zgody

Przys艂uguje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie wyra偶onej zgody. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano przed jej cofni臋ciem.

Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, kt贸ry b臋dzie decydowa膰 o tym jak b臋d膮 wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INDIGO NAILS sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w 艁odzi przy ul. 呕eligowskiego 3/5, 90-752 艁贸d藕, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi-艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000684415, posiadaj膮ca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

Jak mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰 aby uzyska膰 wi臋cej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email gdpr@indigo-nails.com
  • telefonicznie pod numerem +48 42 715 80 16
  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powy偶ej
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa偶 jest to niezb臋dne do zawarcia i wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮

Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane tak偶e w celu zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y (na odleg艂o艣膰), kt贸rej przedmiotem s膮 towary dost臋pne w naszym sklepie internetowym; Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzeda偶y przepisy prawa wymagaj膮 od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla cel贸w podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy tak偶e Twoje dane osobowe w celach wskazanych poni偶ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Indigo Nails sp. z o.o. sp.k., kt贸rym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, kt贸re mog膮 by膰 przez Ciebie z艂o偶one w zwi膮zku z zakupem towaru w naszym sklepie;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powsta艂ymi na skutek zawarcia powy偶szych um贸w;
  • prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych produkt贸w i us艂ug, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowanie si臋 z Tob膮, w tym w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci i za Twoj膮 zgod膮 - przez e-mail oraz telefon;

W celu kierowania spersonalizowanej, indywidulanej oferty marketingowej produkt贸w INDIGO w spos贸b zautomatyzowany dopasowanej na podstawie przeprowadzonego profilowania 鈥 podstaw膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyra偶ona zgoda.

Jak d艂ugo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowi膮zywania umowy zawartej z Tob膮, a tak偶e po jej zako艅czeniu w celach:

  • dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy sprzeda偶y,
  • wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako艅czenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpo艣redniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przeka偶emy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom wspieraj膮cym nas przy zawarciu i wykonaniu um贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, a tak偶e przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, a tak偶e wspieraj膮cych nas przy 艣wiadczeniu us艂ug marketingowych, w tym w szczeg贸lno艣ci: podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawn膮, podatkow膮, rachunkow膮, agencjom badawczym dzia艂aj膮cym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom us艂ug IT, agencjom marketingowym, za艣 w zakresie zwi膮zanym z realizacj膮 Programu Lojalno艣ciowego 鈥 Loyalty Point sp. z o.o., przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do odbiorc贸w znajduj膮cych si臋 w pa艅stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przys艂uguj膮 Ci uprawnienia w zwi膮zku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przys艂uguje Ci prawo dost臋pu do Twoich danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w  jakim podstaw膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przys艂uguje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dzia艂a艅 marketingowych.

W zakresie w jakim podstaw膮 przetwarzania danych jest Twoja zgoda (udzia艂 w Programie, zautomatyzowane przetwarzanie danych) 鈥 przys艂uguje Ci prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych, co nie wp艂ywa na przetwarzanie danych zgodnie dokonane na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody.

Przys艂uguje Ci r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.

W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem gdpr@indigo-nails.com lub listownie na nasz adres wskazany powy偶ej.

Czy musisz poda膰 nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y jest/by艂o dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzeda偶y. Konsekwencj膮 nie podania powy偶szych danych osobowych jest brak mo偶liwo艣ci zawarcia/realizacji umowy.

Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, mo偶emy wymaga膰 od Ciebie podania danych niezb臋dnych np. ze wzgl臋d贸w rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych by艂o/jest dobrowolne. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych jest jednak brak mo偶liwo艣ci otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezb臋dne w celu udzia艂u w Programie. Konsekwencj膮 niepodania danych osobowych wskazanych w 搂 4 pkt.6 Regulaminu Programu lojalno艣ciowego jest brak mo偶liwo艣ci udzia艂u w Programie.

Wyra偶enie zgody o jakiej mowa w 搂 4 pkt.14 Regulaminu na profilowanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wp艂ywu na udzia艂 w Programie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu:

Dane wykorzystywane s膮 do poznania Twoich preferencji zakupowych, na podstawie kt贸rych b臋dziemy mogli przygotowywa膰 oferty specjalnie dostosowane do indywidualnego u偶ytkownika.

Analizowa膰 b臋dziemy co, gdzie, kiedy i jak cz臋sto jest kupowane, 偶eby m贸c np. da膰 rabat lub inna ofert臋 promocyjn膮 na najcz臋艣ciej wybierane produkty lub zach臋ci膰 konsumenta do spr贸bowania produkt贸w, kt贸rych jeszcze nie kupi艂. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilo艣ciowy), mo偶liwo艣膰 powi臋kszenia podstawowego zestawu, mo偶liwo艣膰 otrzymania produktu gratis.

W zwi膮zku ze automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotycz膮cych przyznanych Ci indywidulanych ofert marketingowych produkt贸w INDIGO opartych na profilowaniu masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyra偶enia w艂asnego stanowiska lub do uzyskania interwencji cz艂owieka (tj. przeanalizowania danych i podj臋cia decyzji przez cz艂owieka).