pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Doszkolenie techniczne

wybrana metoda

CZAS TRWANIA: 1 dzień | 5 godzin 

CERTYFIKAT: Międzynarodowy Certyfikat Indigo

CENA: grupowe - 600 PLN* | indywidualne - 2400 PLN*  | każda dodatkowa godzina (max. 3 godziny) - 200 zł*  

To forma spotkań Instruktora z kursantką w celu poprawy techniki, rozwiązania konkretnych problemów związanych ze stylizacją paznokci. W tym czasie omawiane są poszczególne sytuacje i na bieżąco zostają one skorygowane. Tematyka nie jest ściśle określona, jednak przed zapisem konieczna jest wstępna weryfikacja podstawowej wiedzy kursantki z zakresu stylizacji paznokci. Po spotkaniu kursantka otrzymuje Certyfikat Indigo. Po szkoleniu możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin (maksymalnie 3) w celu eliminacji drobnych błędów.


* podane ceny są cenami brutto 
* w szkoleniu grupowym uczestniczy maksymalnie 6 osób