pl
|
en
   
|
|
£
logo indigo nails - pl

Dane do przelewu

INDIGO NAILS spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Łodzi przy  ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000684415
NIP: 7272792881, REGON: 101805889

KONTO BANKOWE - PLN: 22 1050 1461 1000 0090 3138 1537

IBAN: PL22 1050 1461 1000 0090 3138 1537
SWIFT: INGBPLPW

KONTO BANKOWE PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE - EUR: PL 79 1050 1461 1000 0090 3138 1578
KONTO BANKOWE PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE - GBP: PL 35 1050 1461 1000 0090 3138 1594