pl
|
en
   
zł
|
ÔéČ
|
£
logo indigo nails - pl

do┼é─ůcz do nas

Zarejestruj si─Ö

dane kontaktowe

ustaw hasło

zgody

Przys┼éuguje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie wyra┼╝onej zgody. Wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano przed jej cofni─Öciem.

Informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, kt├│ry b─Ödzie decydowa─ç o tym jak b─Öd─ů wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INDIGO NAILS sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů sp├│┼éka komandytowa z siedzib─ů w ┼üodzi przy ul. ┼╗eligowskiego 3/5, 90-752 ┼ü├│d┼║, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000684415, posiadaj─ůca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

Jak mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç aby uzyska─ç wi─Öcej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç:

  • poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email gdpr@indigo-nails.com
  • telefonicznie pod numerem +48 42 715 80 16
  • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powy┼╝ej
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa┼╝ jest to niezb─Ödne do zawarcia i wykonania umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů

Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane tak┼╝e w celu zawarcia i wykonania umowy sprzeda┼╝y (na odleg┼éo┼Ť─ç), kt├│rej przedmiotem s─ů towary dost─Öpne w naszym sklepie internetowym; Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzeda┼╝y przepisy prawa wymagaj─ů od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla cel├│w podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy tak┼╝e Twoje dane osobowe w celach wskazanych poni┼╝ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Indigo Nails sp. z o.o. sp.k., kt├│rym jest:

  • rozpatrzenie reklamacji, kt├│re mog─ů by─ç przez Ciebie z┼éo┼╝one w zwi─ůzku z zakupem towaru w naszym sklepie;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powsta┼éymi na skutek zawarcia powy┼╝szych um├│w;
  • prowadzenie dzia┼éa┼ä marketingowych produkt├│w i us┼éug, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
  • kontaktowanie si─Ö z Tob─ů, w tym w celach zwi─ůzanych z dozwolonymi dzia┼éaniami marketingowymi, poprzez dost─Öpne kana┼éy komunikacji, w szczeg├│lno┼Ťci i za Twoj─ů zgod─ů - przez e-mail oraz telefon;

W celu kierowania spersonalizowanej, indywidulanej oferty marketingowej produkt├│w INDIGO w spos├│b zautomatyzowany dopasowanej na podstawie przeprowadzonego profilowania ÔÇô podstaw─ů przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyra┼╝ona zgoda.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowi─ůzywania umowy zawartej z Tob─ů, a tak┼╝e po jej zako┼äczeniu w celach:

  • dochodzenia roszcze┼ä w zwi─ůzku z wykonywaniem umowy sprzeda┼╝y,
  • wykonania obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci podatkowych i rachunkowych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zako┼äczenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Komu przeka┼╝emy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane podmiotom wspieraj─ůcym nas przy zawarciu i wykonaniu um├│w, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, a tak┼╝e przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, a tak┼╝e wspieraj─ůcych nas przy ┼Ťwiadczeniu us┼éug marketingowych, w tym w szczeg├│lno┼Ťci: podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawn─ů, podatkow─ů, rachunkow─ů, agencjom badawczym dzia┼éaj─ůcym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom us┼éug IT, agencjom marketingowym, za┼Ť w zakresie zwi─ůzanym z realizacj─ů Programu Lojalno┼Ťciowego ÔÇô Loyalty Point sp. z o.o., przy czym podmiot ten przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wy┼é─ůcznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do pa┼ästw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do odbiorc├│w znajduj─ůcych si─Ö w pa┼ästwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przys┼éuguj─ů Ci uprawnienia w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przys┼éuguje Ci prawo dost─Öpu do Twoich danych oraz prawo ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w  jakim podstaw─ů przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przys┼éuguje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dzia┼éa┼ä marketingowych.

W zakresie w jakim podstaw─ů przetwarzania danych jest Twoja zgoda (udzia┼é w Programie, zautomatyzowane przetwarzanie danych) ÔÇô przys┼éuguje Ci prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wp┼éywa na przetwarzanie danych zgodnie dokonane na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody.

Przys┼éuguje Ci r├│wnie┼╝ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych.

W celu skorzystania z powy┼╝szych praw nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem gdpr@indigo-nails.com lub listownie na nasz adres wskazany powy┼╝ej.

Czy musisz poda─ç nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzeda┼╝y jest/by┼éo dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzeda┼╝y. Konsekwencj─ů nie podania powy┼╝szych danych osobowych jest brak mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia/realizacji umowy.

Je┼╝eli wymagaj─ů tego przepisy prawa, mo┼╝emy wymaga─ç od Ciebie podania danych niezb─Ödnych np. ze wzgl─Öd├│w rachunkowych lub podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych by┼éo/jest dobrowolne. Konsekwencj─ů niepodania danych osobowych jest jednak brak mo┼╝liwo┼Ťci otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezb─Ödne w celu udzia┼éu w Programie. Konsekwencj─ů niepodania danych osobowych wskazanych w ┬ž 4 pkt.6 Regulaminu Programu lojalno┼Ťciowego jest brak mo┼╝liwo┼Ťci udzia┼éu w Programie.

Wyra┼╝enie zgody o jakiej mowa w ┬ž 4 pkt.14 Regulaminu na profilowanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wp┼éywu na udzia┼é w Programie.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu:

Dane wykorzystywane s─ů do poznania Twoich preferencji zakupowych, na podstawie kt├│rych b─Ödziemy mogli przygotowywa─ç oferty specjalnie dostosowane do indywidualnego u┼╝ytkownika.

Analizowa─ç b─Ödziemy co, gdzie, kiedy i jak cz─Östo jest kupowane, ┼╝eby m├│c np. da─ç rabat lub inna ofert─Ö promocyjn─ů na najcz─Ö┼Ťciej wybierane produkty lub zach─Öci─ç konsumenta do spr├│bowania produkt├│w, kt├│rych jeszcze nie kupi┼é. Oferty specjalne to rabat na zakupy (procentowy lub ilo┼Ťciowy), mo┼╝liwo┼Ť─ç powi─Ökszenia podstawowego zestawu, mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania produktu gratis.

W zwi─ůzku ze automatyzowanym podejmowaniem decyzji dotycz─ůcych przyznanych Ci indywidulanych ofert marketingowych produkt├│w INDIGO opartych na profilowaniu masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyra┼╝enia w┼éasnego stanowiska lub do uzyskania interwencji cz┼éowieka (tj. przeanalizowania danych i podj─Öcia decyzji przez cz┼éowieka).